Frekvenční měnič a jeho využití v praxi

frekvenční měnič

Využití frekvenčního měniče 380V je všude tam, kde je nutné zajistit transformaci stejnosměrného proudu na střídavý. Frekvenční měnič 380V, jako většina zařízení připojených k síti, spotřebovává jistou část elektrické energie. Ta má však zcela identické vlastnosti jako elektřina dodávaná prostřednictvím veřejné sítě. Takové měniče jsou dodávány na trh v různých velikostech a rozhodujícím parametrem je jejich výkon. 

Současný frekvenční měnič 380V je dokonce schopen zajistit dodávku elektřiny ve vyšší kvalitě než elektrárna nebo přenosová soustava. Toto tvrzení však neplatí v každém případě a některé starší a méně kvalitní modely frekvenčního měniče 380V mohou způsobit nežádoucí šum v některých elektrických zařízeních.

Frekvenční měnič 380V, jeho funkce a rozdělení

frekvenční měnič
Frekvenční měnič STANDARD A550

Nejeden frekvenční měnič 380V dokáže plnit i úlohu „ochranný pás“ a ta jesplněna u nemovitostí využívajících solární systém. Mezi tímto systémem a rozvodnou sítí vědí zajistit předávání nadbytečné elektrické energie do této sítě. Využití frekvenčního měniče 380V tímto zdaleka nekončí a jeho aplikace je vyžadována také v případě elektrického pohonu, kdy potřebujeme z nějakého důvodu změnit frekvenční nebo napěťový parametr příslušné sítě.

V praxi existuje poměrně široká škála frekvenčních měničů a více typů jejich dělení. Jako první uvedeme dělení podle jejich provedení a v tomto případě mluvíme o statických a impulzních.

 frekvenční měniče» První kategorie sestává z tyristorů, komutačních a řídících obvodů. Řídicí obvody plní funkci manažování pohonu komplexním způsobem. Naproti tomu ty komutační zajišťují zapínání a vypínání tyristorů. Tento typ měničů se v praxi využívá např. při stmívání žárovek, pro řízení motorů ve vrtačkách, vysavačích a podobně. Impulsní měnič je přítomen např. v pohonu tramvaje a na řízení rychlosti, kterou aktuálně jezdí

» Dalším rozdělením frekvenčního měniče 380V je na přímý a nepřímý variant. Podstatou prvního je produkce takového výstupního napětí, při kterém dochází k využívání určitých sinusoid střídavého proudu. V případě nepřímého měniče dochází v první řadě k usměrnění napětí v usměrňovači a pak je pomocí polovodičového střídače převedeny na střídavý variantu s parametry, které jsou požadovány.

» Samostatnou kategorií jsou tyristorové měniče a ty jsou charakteristické nelineární zátěží. Jejich aplikací dochází k ovlivňování napájecí sítě, díky čemuž dochází především k rádiovému rušení a ztrátám v rozvodných sítích. Kvalitní frekvenční měniče naleznete na internetové stránce https://vyboelectric.cz/.

You Might Also Like