Daňové priznanie online – bezpečne a bez nutnosti navštíviť daňový úrad

danove priznanie online

Povinnosť podať daňové priznanie sa v zmysle § 15 ods. 1 daňového poriadku týka každého, komu táto povinnosť vyplýva z ustanovení zákona o daní z príjmov alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov  povinný podať každý daňovník tejto dane.

Takýmto daňovníkom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, zahraničné právnické osoby. Ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky, z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, respektíve vyberá zrážkou, ale  zrazenú daň možno považovať za preddavok. Z uvedenej legálnej definície vyplýva pomerne široký okruh osôb povinných podávať daňové priznanie.

Problematika daní

Problematika daní je široká. Ak daňovník nie je profesionálom v oblasti daní, musí v prípade daňového priznania osloviť kompetentného účtovníka či účtovnú firmu. Naša spoločnosť sa rozhodla uľahčiť podanie daňového priznania všetkým povinným subjektom a spoločne s ďalšími profesionálmi sme pre vás vytvorili webový priestor, prostredníctvom ktorého môžete podať daňové priznanie online. Vďaka našim expertom ušetríte množstvo času, ktorý by ste inak venovali štúdiu, ako aj čas strávený na daňovom úrade.

online danove priznanie

Skúsení tím účtovníkov, konzultantov a web developery vytvoril pre vás bezpečnú a užitočnú online aplikáciu. Tá umožňuje spracovanie daňového priznania za niekoľko minút. Systém predkladá užívateľovi vždy len relevantné otázky a automaticky informuje daňovníka. Napríklad o vzniku nároku na vrátenie dane alebo daňovom nedoplatku.

Podanie daňového priznania online je bezpečné aj s ohľadom na agendu ochrany osobných údajov. V prípade, že užívateľ nechce vkladať svoje osobné údaje, môže daňové priznanie vyplniť aj bez ich uvedenia. Následne od nás obdrží e-mail s editovateľným súborom v PDF formáte, do ktorého môže doplniť chýbajúce osobné údaje.

Upozornenie

Daňovníkov by sme touto cestou radi upozornili, že v súvislosti so šírením choroby COVID-19 bola zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Skončením pandémie sa pritom rozumie deň, kedy vláda Slovenskej republiky odvolá mimoriadnu situáciu zavedenú na celom území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.


Daňovníci tak v súčasnosti môžu počkať s podaním daňového priznania. Neexistuje vážny dôvod na odloženie? V tom prípade odporúčame klientom, aby si povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 zbytočne neodkladali. V prípade, že sa chcú vyhnúť kontaktu s inými ľuďmi alebo využiť možnosť jednoduchšieho podania daňového priznania, naša online aplikácia predstavuje ideálne riešenie oboch menovaných situácií.

Ak si nie ste istí, či zvládnete podanie daňového priznania online alebo či je tento spôsob pre vás ten najvhodnejší, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám so všetkým pomôžeme a zodpovieme všetky vaše otázky.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!

You Might Also Like